Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Rekrutacja


WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły niższego stopnia oraz złożenie kompletu dokumentów, w tym:

* podanie (do otrzymania w sekretariacie lub do pobrania)
* świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia
* kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Szkoła niższego stopnia dla poszczególnych typów szkół to:

 

Liceum ogólnokształcące:

gimnazjum lub szkoła podstawowa 8-letnia,

zasadnicza szkoła zawodowa.

 

Szkoła policealna:

szkoła średnia (nie jest wymagana matura).

 

Kurs kwalifikacyjny:

bez ograniczeń.

 

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły
  • poprzez przesłanie dokumentów pocztą 

 

 

O szczegóły pytaj w sekretariacie szkoły.