Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

O szkole


Liceum dla dorosłych w oraz szkoła policealna są szkołami prowadzącymi kształcenie w formie zaocznej (sobota-niedziela). Posiadamy  uprawnienia szkoły publicznej, tj. spełniamy wymogi przewidziane ustawą dla takich samych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Absolwenci szkoły policealnej po jej ukończeniu (lub w trakcie nauki) przystępują do egzaminów zewnętrznych na poszczególne kwalifikacje, po ich zdaniu otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. Po zdaniu wszystkich egzaminów  otrzymuje się tytuł technika.

 

Ukończenie liceum potwierdza uzyskanie wykształcenia średniego oraz daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

 

Nauka odbywa się w systemie zjazdowym, średnio raz na dwa tygodnie. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele i praktycy o wysokich kwalifikacjach zawodowych z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, zapewniający wysoki stopień zdawalności egzaminów zewnętrznych przez słuchaczy.