Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Oferta edukacyjna


Florysta

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) projektowania dekoracji roślinnych;
2) wykonywania dekoracji roślinnych;
3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

 

Po ukończeniu szkoły absolwent może otworzyć własną kwiaciarnię, pracować w formie zajmującej się projektowaniem i wystrojem wnętrz lub organizacją oprawy róznego rodzaju imprez. Można też, nie podejmując działalności zarobkowej, samodzialnie zadbać o profesjonalne upiększenie własnego domu i ogrodu.

 

Po ukończeniu kształcenia absolwent przystepuje do państwowego egzaminu na kwalifikację R.26 - wykonywanie kompozycji florystycznych.

 

Opiekun medyczny 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwości zatrudnienia w oddziałach opieki stacjonarnej, oddziałach szpitalnych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo leczniczych, placówkach pomocy społecznej oraz podjąć się indywidualnej opieki w domu pacjenta.

 

W ramach kierunku "Opiekun medyczny" zdaje się egzamin zewnętrzny z jednej kwalifikacji: Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, po ukończonym okresie kształcenia.

 

  

Opiekunka środowiskowa

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.
Praca opiekunki środowiskowej wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego oraz w różnych instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowych domach samopomocy itd.

 

Po ukończeniu kształcenia zdaje się egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: Z.5 - Świadczenie usług opiekuńczych.

 

Prowadzimy także kwalifikacyjne kursy zawodowe z w/w kwalifikacji (treść merytoryczna i uprawnienia zbieżne z kierunkami). Do nauki na kursie nie jest wymagane wykształcenie średnie.