Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Bezpłatne kursy zawodowe


Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, dla zawodów opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa i florysta.

 

Kursy dzielą się na dwa bloki programowe – zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, są organizowane pod kątem przygotowania do za egzaminu na kwalifikację Z.04 (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej), Z.05 (świadczenie usług opiekuńczych) lub R.26 (wykonywanie kompozycji florystycznych).

Dużą wagę przykładamy na wysoką zdawalność w/w egzaminu, dlatego zajęcia praktyczne zawsze prowadzi nauczyciel będący jednocześnie egzaminatorem w danej kwalifikacji.

 

Uwzględniając specyfikę kształcenia kursowego, kładziemy duży nacisk na praktykę, dlatego też realizujemy większą niż w kształceniu szkolnym część zajęć w pracowniach, ograniczając teorię do niezbędnego minimum.

 

Kurs jest bezpłatny, zajęcia trwają od 5 do 8 miesięcy (w zależności od intensywności zajęć), nie jest wymagane wykształcenie średnie.