Aktualności


2014-11-25

Aktualności

Zapraszamy do podjęcia nauki na kierunku Opiekun Medyczny lub na kursie kwalifikacyjnym "Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej".

Początek zajęć - luty 2015r., czas trwania zajęć - dwa semestry, planowany termin ukończenia - grudzień 2015. Po ukończonej nauce absolwenci/uczestnicy kursu mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

2014-10-14

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom zaangażowanym w pracę szkoły życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.

2014-05-14

Rekrutacja na bieżący rok szkolny